Когато престанем да се сърдим на живота, че нещо ни е отнел, той започва да ни компенсира отнетото.

–––––-

За благодарния човек – всеки нов ден е по-хубав от вчерашния.

–––––-

Дали не трябва да се смята за осмия смъртен грях това, че при наличието на безброй добри неща в живота, предпочитаме да гледаме към лошите?

–––––-

Силните хора дават на света само ония чувства, които решат. Никой не може да им „внесе“ чувство отвън.

 

–––––-

Много евтини неща се предлагат в скъпи опаковки.

–––––-

Страхът, че можем да изгубим нещата, които са ни скъпи, ни пречи да им се радваме. Всичко, което ни принадлежи, няма гаранция за вечна принадлежност.

–––––-

Има два вида хора с чувство на малоценност. Едните си прибавят значимост, като успяват в някое начинание. Другите постигат значимост, като отнемат същата от хората около себе си.

–––––-

По-добрият живот не се търси, а се създава.

 

 

 

––––––-

©cenimiga