Висока чест е да бъдем отхвърлени от ония индивиди, които ни предпочитат във вид на обработваема глина.

––––––

Най-сигурният трезор за щастието е мълчанието.

––––––

Не е ли странно, че на хората, които не знаят какво да направят със своя живот, най-често им е известно, какво могат да направят с живота на другите?

 

––––––

Няма по-надежден приятел от оптимизма. Когато попаднем сред бурните вълни на живота, точно той се превръща в спасителен пояс.

––––––
Само храбреците гледат през очите на сърцето си и виждат съвсем ясно, че зад любовта има още повече любов.

––––––
Свят шарен. На някои не им достига хляба, на други – не им достигат хорските поклони.

 

 

 

 

––––––-

©cenimiga