Showing: 1 - 6 of 18 RESULTS
Любомир Розенщайн Напети хора

„Спасените и загубените“ – откъс от книгата „Розовите очила на душата“ на Любомир Розенщайн

  В концлагера – тази идеална лаборатория за изследване на човешката психика, пише Примо Леви, хората не се делят на богати и бедни, на образовани …

Show Buttons
Hide Buttons