Когато се отказваме от прошката, оставаме с тежестта на това, което не искаме да простим.

–––––––
Ако това, което правим, е съзидателно и не вреди на другите, със сигурност ще ни обезпечи с благоденствие. 

–––––––
Да се оставим на милостта на безсърдечни хора, значи да се оставим в ръцете на тяхната жестокост.

 

–––––––
Провалът не съществува. Понякога просто слизаме до дъното, за да видим как изглежда живота и от там.

–––––––
Личното възкресение е простичко. Състои се в това всеки ден да забелязваме какви прекрасни, човешки същества сме всъщност.

–––––––
Когато обстоятелствата ни дърпат надолу, а не искаме да отидем там, имаме най-добрата възможност да се извисим.

 

 

 

–––––––