Животът ни става честит, когато си създадем такава реалност, от която да не ни се излиза.

––––––––––––

Невъзможно е да се подслади битието на хората, за които то не е благо.

 

––––––––––––

Едно от големите житейски постижения е умението да се чувстваме добре.

––––––––––––

Всички имаме товар. Въпросът е, не колко е тежък, а колко са силите ни да го носим.

 

 

 

 

–––––––