Не можем да направим света по-добър, но за сметка на това можем да го обичаме. Всичко, което е обичано става добро.

–––––––
Ако животът ни докара до ситуация, в която единственият изход е да се смирим, значи животът ни е направил голямо дарение.

 

–––––––
Можем да сме на най-високото стъпала на социалната стълбица, но нямаме ли любов в сърцата си, реално сме на най-ниското.

–––––––
Ако заживеем с любов към самото ни присъствие на света, в самото ни съществуване, сме спасени.

 

 

 

–––––––