Не е страшно, когато хората си крият сърцата, страшно е, когато ги захвърлят.

––––––––

Един от начините на разрушаване на доброто, е неговото отричане.

––––––––

Щастието се намира във вечните, неизчерпаеми източници – любимо занимание, чиста природа, умни книги, красота и хубава музика.

 

––––––––

Горчиво е, но е и простичко – който не ни приема, ни отхвърля.

––––––––

Има два вида добро. Умно и глупаво. Именно второто добро се наказва.

––––––––

Животът позволява да бъдат „убити“ само хората, за които е сигурен, че ще възкръснат. Останалите пощадява.

м

м

м

м

–––––––