Когато приемаме света за добър, се издигаме до доброто. И обратното.

–––––––

Хората без душа не мога да видят света хубав. В това няма нищо драматично. Драмата е в това, че същите правят всичко възможно и техните ближните да не виждат света хубав.

 

–––––––

Не може да се принизи извисеният.

–––––––

Живота ни винаги се подобрява, когато отдаваме своята енергията на решенията, а не на проблемите.

 

 

 

 

–––––––