Добре е да знаем, че ако не се чувстваме по-значими от другите хора, сме пощадени от най-страшното. Няма нищо по-страшно от човек, който се чувства по-значим от другите.

–––––––-

Ако не вървим срещу себе си, значи, че сме на правилния път.

–––––––-

Възкръснал човек е всеки, който е надмогнал със силата на любовта си непосилни, житейски трудности и е придобил нова, неущожима форма.

 

–––––––-

Само хората, на които изглеждаме прекалено големи, искат да ни намаляват. Ако ни виждаха малки, нямаше да го правят.

–––––––-

На човек му трябва само толкова любов към себе си, колкото да не тръгне да се самоунищожава. И само толкова самоуважение, колкото да не позволява да го унижават.

–––––––-

Всяко страдание, което се преживява по възвишен начин, се смалява.

 

 

 

–––––––