Ако ни се случват неща, с които не можем да се справим, имаме възможността да се смирим.

––––––––––

Има нещо по-страшно от това да не бъдем обичани. И то е да допуснем, да страдаме от това.

 

––––––––––

Ако сме водени от обич, намираме решения, ако сме водени от страх – проблеми.

––––––––––

Когато слънцето грее, вали вселенска любов.

 

 

 

 

–––––––