Невъзможно е да видим света хубав, ако не го обичаме.

–––––––––-

Здравето остава при любящите.

 

 

–––––––––-

На отровните хора се дава или добро, или безразличие. Ако им отвръщаме с това, което ни дават те, ставаме същите като тях.

–––––––––-

Няма по-недолюбени от щастливите хора. Малцина могат да ги обичат.

 

 

 

 

–––––––