Любовта на другите не е изворът на живота, а нашата любов към живота.

–––––––––-

Глаголът „има ме“ е много по-важен от глагола „имам“.

 

 

–––––––––-

Истински сираци сме само тогава, когато не разпознаваме своите родители в самите себе си.

–––––––––-

И мъжете и жените страдат. Често причината е това е, че първите не обичат достатъчно, а вторите обичат прекалено много.

 

 

 

–––––––