Най-добрата позиция в живота е да сме оценители. Единствено така можем да видим всичките му блага и да им позволим да ни облагородят. Това е простичък метод за натрупване на непреходни богатства.

–––––––––-

Светът е хубав, не когато имаме всичко, а когато обичаме всичко.

 

–––––––––-

Нещата, направени с любов, която не е наранила никого, са произведения на изкуството.

–––––––––-

Същинският успех е да усещаме живота в цялата му пълнота и да му се радваме.

 

 

 

–––––––