Когато сме водени от страха, срещаме проблеми, а когато сме водени от любов, намираме решения.

–––––––––-

Диамантът, това е камък, който е оценен.

–––––––––-

Има нещо по-страшно от това да не бъдем обичани и то е да страдаме, че не сме обичани.

 

–––––––––-

Най-трудно, а може би и невъзможно е да се помогне на хората, които не приемат живота за благо.

–––––––––-

Когато слънцето грее, вали любов.

–––––––––-

Съдбата, ако наистина има такава, се усмихва на тези, които й се усмихват.

 

 

 

–––––––