Слабият човек иска да властва, а силния – да обича.

–––––-

Едва ли сме достатъчно достойни, когато съдим падналите хора. Самият акт на съдене, ни принизява.

–––––

Вразумяваме се най-много след като установим, че сме плащали много скъпо за неща, които не струват нищо.

 

–––––

Носителите на истината не са убедени в нея, но носителите на лъжата винаги са сигурни в нея.

–––––

Всичко, което обичаме и ни съгражда, е нашият личен лекар. Нещата, които ни радват, са помощния ни медицински персонал.

–––––

Истинското покоряване на Еверест не е затова хората да разберат, че сме го покорили, а самият Еверест да го разбере.

 

 

 

 

–––––––