В мрака можем да проникнем само със светлина, ако влезем с тъмнина, ставаме част от него.

 

–––––––

Ако сме проницателни, можем да видим, че единственото наистина важно нещо е самият живот, който търпеливо ни чака да го оценим и обичаме. Би било прекрасно да го направим, докато е наличен.

 

–––––––

Другите могат да ни вземат външния блясък, но това не е никакво отнемане. Загуба е, когато им позволим да посегнат на вътрешния ни блясък.

 

–––––––

Не сме дошли на земята да сме първи, а за да сме живи. Често даваме най-ценното – живота си, за да сме първи. Обаче първенството принадлежи на живота и водещото ни място реално е второто.

 

 

 

 

 

 

–––––––