Най-печелившата за живота комбинация се състои от по-малко претенции към другите и повече претенции към самите нас.

–––––

От хората получаваме добро и недобро. Когато е добро, мислим, че то ни се полагат. Когато е недобро – смятаме обратното. Хората обаче ни дават, не по заслуги, а според това, което имат.

–––––

Понякога сами изоставяме себе си и после да се оплакваме, че ни изоставят другите.

 

–––––

Да влизаме в ролята на жертва, за да получим някакви дивиденти, е тотално самоограбване

–––––

Когато сме сами със себе си, сме напълно свободни. Можем да се чувстваме и като олимпийски богове. Но когато сме сред хора, по подразбиране, сме равни с тях.

–––––

За предпочитане е да живеем в своя център, та бил той и не много уреден, отколкото да обитаваме нечия уредена периферия.

 

 

 

 

–––––––