Всичко, което ни липсва, има алтернативи, които някой път са по-добри от оригиналите.

–––––––-

Когато сме любящи, сме оценители, когато сме нелюбящи, сме обезценители.

––––––––

Хората, които животът е „очукал“, са позволили това.

––––––––

Не сме дошли на този свят, за да осъществяваме идеите, които другите имат за нас. Тук сме, за да следваме само собствените си идеи. Разбира се, че при условие да не вредим.

 

––––––––

Падналият не може да ни изправи.

––––––––

Нито една загуба не е загуба, докато сме живи. Нито една придобивка не е придобивка, ако сме заплатили повече.

––––––––

Има голяма разлика между служене и подчинение. В първото присъства достойнство, а във второто – отсъства.

 

 

 

 

–––––––