Най-криви са пътищата, по които другите се опитват да ни вкарват.

––––––-

Хората с вътрешен мир могат да понесат спокойно присъствието на индивидите с вътрешен хаос. Невъзможно е обратното.

––––––-

Когато навреме повдигаме и подкрепяме своите ближни, по-късно няма да ни се налага да ги носим.

 

––––––-

Слънцето грее за всички, но не всички го забелязват.

––––––-

Нищо не ограбва повече човек от собствената му алчност.

––––––-

Понякога цветята са по смели от нас. Цъфтежът е храброст.

 

 

 

 

 

–––––––