Всичко, което правим за другите в ролята на мъченици, е горчиво.

–––––––––––

Много е лесно, когато имаме подкрепа от ближните. Въпросът е – на какво сме способни, ако нямаме?

–––––––––––

Каквото и да ни връхлети в живота, е добре да внимаваме, за да не изгубим най-ценното – своята вяра, надежда и любов.

–––––––––––

Благодарността, сама за себе си, е благословия.

 

–––––––––––

Когато няма с кого да споделяме своите мисли, имаме прекрасната възможност да
си ги запишем. Воденето на личен дневник е съграждане на лични устои. Съкровенният ни свят е ценен и без споделеност.

–––––––––––

Пътят на доброто е постлан със смирение, милост и обич.

–––––––––––

Ерик Фром казва, че целта на живота е да сътворим себе си. Смущаващо е, че понякога вместо себе си, правим опити да сътворяваме другите

–––––––––––

На света все още съществуват бедни хора, които живеят по-разкошно от богаташите.

 

 

 

 

–––––––