Всеки слънчев ден е своеобразно любовно писмо, което Източника ни изпраща поименно.

–––––––-

Силната ни любов към живота, се връща преумножена към нас във вид на житейска сила.

–––––––-

Един от важните въпроси, които е добре да си задаваме всекидневно е, с кой споделяме съкровеното? В какви съдове сипваме част от своя нектар? Има съдини, които могат да го вгорчат и да му отнемат цялата есенция.

 

–––––––-

Допустимо е да не осъществим определени мечти, т.е. да пропуснем някой и друг влак в живота си. Недопустимо обаче да пропуснем полетите на собственото ни сърце.

–––––––-

Лошите чувства преди всичко влошават носителя.

–––––––-

Вътрешните ни градини се пазят най-добре с външно мълчание. Никой няма да ги стъпче, когато не знае за тях.

 

 

 

 

 

–––––––