Ставаме по-големи, когато прибавяме стойностни неща към себе си, а по-малки,
когато ги изваждаме.

–––––––––––

Всички хора, които виждат по-хубав, отколкото реално е света, са творци.

–––––––––––

Пролетта е най-красивата покана от живота към всички ни за цъфтеж.

 

–––––––––––

Доволният човек е много по-богат от недоволния богаташ.

–––––––––––

Във всичко, което правим се крият невидимите поцеси на разтеж, застой или
или разрушение.

–––––––––––

Само усещането ни, че животът е кратък, ни води до осъзнаването за неговото
величие.

 

 

 

–––––––