Смирението ни сприятелява с живота.

––––––-

Всички идваме на тоя свят като светци, а си тръгваме като грешници.

––––––-

Хорските представи за нас не са наша реалност.

 

––––––-

Макар и не често, срещат се и човеци, които наместо светоглед имат тъмноглед.

––––––-

Когато признаем сами себе си, ни става безразлично признанието на другите.

––––––-

Всяко чувство е пътен знак.

 

 

–––––––