Има голяма разлика между това да се чувстваме ценни и това да се чувстваме важни. Обикновено избираме да сме важни, когато не ни достига ценност.
Когато се чувстваме ценни, не ни трябва важност.

––––––

Няма нищо по-хубаво от края на лошото.

 

––––––

Малко хора могат да се съгласят, че животът е хубав, но пък за сметка на това, те са най-живите хора, които съществуват на земята.

––––––

Ако някой е неуважителен към нас, е добре да проявим уважителност към себе си, като се отдалечим от него и побързаме да го забравим.

 

 

 

––––––-

©cenimiga