Животът ни става горчив, за да си го направим сладък.

–––––

Всичко, което не ни харесва, престава да съществува, когато го забравим.

–––––

Болката е доказателство, че умеем да чувстваме, а чувствата ни са вътъкът на живота ни. Всяко наше чувство е нишка, която води до собствените ни истини.

–––––

Трудностите идват, за да проверят силата на нашата вяра, надежда и любов. Ако те не отслабват, трудностите си отиват.

 

–––––

Когато някой се отдалечава от нас, всъщност ни дава знак, че е необходимо да приближим към себе си.

–––––

Животът може да е причината за нашите страдания, но пък ние сме начините за тяхното лекуване.

–––––

Когато запомняме доброто, ставаме добропаметни.

–––––

Препоръчително е да прегръщаме себе си, преди да поискаме някой друг да го направи. И дори, ако няма кой да ни прегръща, имаме избор – да надмогнем самотата си и достойно да я преживеем.

 

 

 

––––––-

©cenimiga