Не е важно къде живеем, важно е дали сме в живота си.

––––––––

Местата, които отключват в нас усещането на благодарност, че ни има на този свят, се превръщат в най-хубавите места. Същото се отнася и за хората.

––––––

Най-надеждните връзки се постигат с човешките индивиди, които, ако се наложи, могат да се справят и без нас. Ако някой не може без нас, това не винаги е показател за любов, може да е зависимост.

 

 

––––––

Хорското неодобрение не е беда, беда е хорското съжаление.

–––––-

Само силният човек може да ни даде допълнителни сили, слабия човек обикновено ни ги отнема.

–––––-

И най-голямата житейска тежест, ако се приеме и понесе достойно, става лека.

 

 

 

––––––-

©cenimiga