Ако птицата, която е високо в небето, се усъмни, че умее да лети, ще падне.

––––––-

Няма как да получим отказ от другите, когато не им искаме нищо.

––––––-

Най-богатите хора на света притежават себе си.

––––––-

Свободата идва, когато разберем, че не сме отговорни за състоянието на хората и отстояваме правдата, че „кой, каквото прави, на себе си го прави.“ Свободата идва, когато изцяло се доверим на единствените ни и най-верни консултанти – собственото ни сърце и ум.

 

––––––-

Тези, на които им е дадено много, но им е взето умението да му се радват, са получили малко. Други, на които е дадено малко, но са компенсирани с умението да му се радват, са получили много.

––––––-

Любовта не се привлича с послушание и покорство. С тях се отблъсква.

––––––-

Да се взираме в своето минало, е чиста загуба на време и енергия. Не случайно очите ни гледат напред и не могат да виждат назад.

––––––-

Ненужно е да харчим от безценните си чувства за ситуации, които изискват единствено и само разум.

 

 

 

––––––-

©cenimiga