Не всички наши притежания са знак за богатство, някои от тях за знак за излишества.

––––––

Пътищата, по които кривваме, обикновено не са нашите. Когато сме на своите пътеки – вървежът ни е само направо.

––––––

Причината да се заблуждаваме в другите, се крие в това, че се преценяваме – отвън, а не отвътре.

––––––

Странно е, но е факт, че хората с добра съдба не разчитат на съдбата, а на себе си.

 

––––––

Истински парадокс е, че понякога намираме за греховни най-естествените, човешки проявления и приемаме за праведни – неестествените.

––––––

По-съществено е какво имаме, а не какво ни липсва.

––––––

Понякога вторичните ни ползи се превръщат в първични загуби.

––––––

Само ако погледнем света с очите на Бог, сме способни да видим истинската му реалност.

 

 

 

––––––-

©cenimiga