Можем да направим мигновена проверка на всяко едно свое преживяване. Достатъчно ни е да се попитаме, дали случващото се, ни изправя или поваля? Дали ни отнема нещо, или ни дава?

––––––

Песимистите са убедени, че са реалисти. Забележителното е, че в тяхната реалност оптимистите играят ролята на безотговорни фантазьори.

––––––

Нашата, голяма любов към живота не ни гарантира, че няма да се срещнем със сериозни изпитания, гарантира ни, че ще можем да се справим с тях.

 

––––––

Всеки един поглед нагоре, към слънцето и небето, ни повдига.

––––––

Не е толкова важно мястото ни в живота, а мястото на живота в самите нас. Ние идваме на този свят, за да признаем съществуването и съществуващото, и да присъстваме за определено време. Наивно е очакването на обратното.

––––––

По стечение на обстоятелствата, доста хора са близо до нас, но истинските ни ближни, са онези индивиди, които, дори и далечни, са с нас.

 

 

 

––––––-

©cenimiga