По-добре да преминем през живота без своя пътека, отколкото да тръгнем по път, в който ни вкарват ближните. Уж ни водят за нашето добро, но постигат само своето добро.

––––––

Само човек, който си е губил светлината и после отново я е запалил, има потенциал да се превърне в неугасващ.

––––––

Високите житейски позиции не винаги генерират големи резултати. В природата има високорастящи дървета, които дават дребни плодове, например ореха и нискорастящи растения, които раждат едри – динята.

 

––––––

Ако светим също като слънцето, облаците нямат шанс да ни изгасят. В определени сезони могат само да ни позакрият.

––––––

Всички притежаваме криле. Също като нашите обувки, те са с различни размери. От това, с кой номер криле летим в живота, се определя и височината, до която достигаме.

––––––

Когато осъждаме другите, не ставаме невинни. Невинни сме само, ако признаем, че нещо в тяхното поведение не е по нашия вкус.

 

 

 

––––––-

©cenimiga