Когато превърнем своите желания в покорни слуги, можем да приемем, че господстваме.

––––––-
Хората, които обичаме, получават нашата любов, не защото я заслужават, а по причина, че ние сме способни да ги обичаме.

––––––-
Ако забележим, че не притежаваме своя живот, има много пътища, които водят до възможността да го придобием.

 

––––––-
Любящите хора имат толкова горещи сърца – пламъчетата от вътрешния им огън достигат чак до очите им и те искрят от техния поглед.

––––––-
Даже и диамантът, ако не е разпознат, прилича на просто, светещо камъче.

––––––-
Добрият живот започва тогава, когато си признаем, че съществуват безкрайно много и неоспорими доказателства за хубостта на света, както и още толкова оспорими доказателствата за обратното.

 

 

 

––––––-

©cenimiga