Ако това, което обичаме – расте, наистина го обичаме.

–––––

Всяко предупреждение за предстояща буря е също буря.

–––––

Истинската любов не търси условия, а ги създава, за да се прояви.

–––––

Когато сме близки на самите себе си, другите хора не ни изглеждат чужди.

 

–––––

Всичко прекалено – отнема.

–––––

Понякога правим от мухата слон, само и само да не ни бръмчи.

–––––

Станем ли по-ниски от тревата, сме пораснали.

–––––

Ако сме агнета, вълците вероятно са наблизо.

 

 

 

–––––

©cenimiga