За любовта

 

Всяко добро, което съществува, е следствие на любов.

Всяко недобро, което съществува, е резултат от липсата на любов.

Когато даваме истинска обич, „причиняваме” добро.

Когато си служим с фалшива обич, причиняваме болка.

 

  

 

За помощта

 

Ако ни се случи да ни е потребна подкрепа от близки или далечни човешки същества, е препоръчително да си припомним две истини:

1. Нерядко съдействието, което другите ни оказват, е безполезно и даже вредно, по простата причина, че хората помагат, не с каквото ни трябва, а с каквото могат или имат.

2. Когато сме в ситуация, в която няма кой да ни подкрепи, това означава само едно, че в слечая можем да се справим сами.

 

 

 

…………

©cenimiga