Пътищата на другите не водят към нашия дом.

––
Истинската помощ означава да дадем точно това, от което отсрещната страна има нужда, а не това, което ни е хартисало.

––
Всеки заслужава това, което търпи.

 

––
Ние ставаме свободни едва тогава, когато признаем, че никой не ни дължи нищо.

––
Когато сме добри с другите, а жестоки към себе си, не сме добри, а жестоки.

––
Нерядко витаем в облаците, понеже е по-безопасно.

 

 

 

––––

©cenimiga