Най-сложен е пътят до простото.

–––
Ако нещо ни причинява болка, тъкмо чрез нея Бог ни съобщава, че то не е за нас.

–––
Винаги трябва да се държим здраво за едната си ръка. А с другата си ръка можем просто да се здрависваме с всичко останало.

–––
Някои хора не живеят за това, което обичат, а неусетно умират заради него.

–––
Опасно е да сме търпеливи към неудобствата. Можем да свикнем с тях.

–––
Когато всичко в живота ни е наред, във вените ни тече обич.

 

 

–––
Колкото на по-тъмно сме били, толкова повече на светло ни е по-ясно.

–––
Няма и грам героизъм в това да се понасяме болки, които могат да се избегнат .

–––
Доверието е голямата любов към живота.

–––
Доброто е отсъствие на лошото. Невъзможно е да живеем лошо и да постигаме добро. 

 

 

––––

©cenimiga