Ако разгледаме максимата – „Дните са дълги, а животът е кратък”, можем да открием, че на пръв поглед е пълна с противоречие. Но на втори поглед вече се забелязва нейната истинност.

Какво означава първата й част – „дните са дълги”?

Дългите дни са преди всичко възможности и време, което ни принадлежи. Те са наша сила, спокойствие и оптимизъм.

Дългите дни ни позволяват да се срещаме със света. Да избираме какво и кого да обичаме. Да решаваме кога да сме безпристрастни.

В тях обитаваме своята реалност и укрепваме нейните устои.

Дългите дни обикновено са ни достатъчни. За всичко. Да се влюбим и разлюбим. Да скитаме и се спираме. Да работим и лентяйстваме. Да грешим и да сме праведни. Да говорим и мълчим. Да сме смели и обратното. Да сме благоразумни или лекомислени. Да сме всякакви.

 

 

Посланието на изречението „дните са дълги” създава усещане за безкрайност.

А какво се крие във втората част от мъдростта – „Дните са дълги, а животът е кратък”?

Истината, че „животът е кратък” променя възприятието за време. То изглежда недостатъчно.

Човешките ни желания са много. Може да ги сбъднем и имаме всичките необходими ресурси, но ни липсва най-важния – достатъчно време.

„Животът е кратък” е една разумна покана да побързаме. Да направим своите избори неотложно.

„Животът е кратък” е фраза, която е добре да си припомняме всекидневно.

Не ни се гарантира никакво утре. Нямаме усещането за безкрайност.

Краткостта на живота е солта, която му придава сладкия вкус.

„Дните са дълги”, за да ги изпълваме с преживявания.

„Животът е кратък”, за да отсяваме най-ценните от тях.

 

 

 

––––

©cenimiga