Вярата е тази, която създава, колебанието е това, което руши. Вярата отваря вратите за всичко, което искаме от живота; колебанието го руши. Вярата събужда и повишава нашите творчески сили, отваря вратата на способностите и на творческата ни енергия. Вярата е великата връзка между човека и неговия Създател. Тя е божественият вестител, изпратен да насочва хората, заслепени от колебания и грехове. Нашата вяра ни свързва с безкрайната сила, която разкрива необятни възможности и безгранични ресурси.

Няма значение какво предстои, няма да позволя на нищо и на никое събитие или случка по пътя да ми отнемат от силата и спокойствието на ума. Няма да допусна да бъда нещастен днес, независимо от това, което ще се случи. Аз ще му се насладя изцяло. Този ден ще е един съвършен ден в моя живот. Няма да позволя на моите врагове да го провалят. Никакво нещастно събитие от миналото, нищо то това, което се е случило в предишните дни, което е било трагично или противоречиво, никакви врагове на моята ефективност не ще допусна да бъдат гости в моите свещени духовни пространства през днешния ден. Само щастливи мисли, мисли на радост, приятелски мисли ще допусна в душата ми през днешния ден. Никакви отрицателни мисли; никакви врагове няма да бъдат допуснати да оставят своите зловещи автографи по стените на моята душа.

Ние се превръщаме постепенно в това, което харесваме, симпатизираме и задържаме като представа в мислите си.

Вие, които от години се тормозите и се разкъсвате на парчета от гневни настроения, безпокойство и страхове, от омраза и злонамереност; вие, които толкова пъти в този живот сте извършвали самоубийство, защо не загърбите всичко това и се опитате да тръгнете по пътя на любовта?

Дотук животът ви е бил едно разочарование. Би трябвало да има по добър път за всички тези, които носят белезите на борбата, били са бити и удряни по злия стар начин, не са имали нито почивка, нито спокойствие, нито радост. Защо да не опитате да тръгнете по пътя на любовта? Опитайте при всяка неволя, при всяко нараняване и скръб.

Опитайте и вие, чийто семеен живот е бил едно горчиво разочарование; вие, мъже и жени, които сте се карали и не сте знаели какво е това спокойствие и уют, опитайте чрез любовта. Това ще заглади всичките ви бръчки, ще вкара нов дух във вашия дом, който никога преди това не е влизал, ще вкара нов блясък в очите ви, нова надежда в сърцата и нова радост в живота ви.

Вие, мъже, които сте подменяли пари и лукс срещу любов, които сте мислили, че ако една жена има луксозна къща, красиви дрехи и всичките й сметки са платени, тя трябва да е доволна и щастлива; вие, които така неудачно сте загубили целта в тази подмяна, ще бъдете изненадани да видите колко по-щастливи бихте могли да направите съпругата си, като й дарявате щедра и неегоистична любов. Много малко пари и един скромен дом, пълен с любов, биха направили една жена много по-щастлива, отколкото милиони и един палат, пълен с безразличие.

Опитайте с любов и вие, мъже, които сте се държали като господари в семейството си, налагали сте волята си със сила и грубост, прилагали сте робски методи в дома си. Вие добре знаете, че тези стари брутални методи не са ви донесли щастие и удовлетворение; винаги сте били разочаровани от това, защо тогава не опитате да приложите нова философия, да опитате с любов? Това е големият лечител на всичко, това е лекарството за спасение на света.