Орисън Суeт Марден (Orison Swett Marden, 1850-1924) е знаменит американски психолог и психотерапевт.

Почти цял век от неговата кончина, светът продължава да го смята за човека, който променя живота на милиони хора със своите книги и идеи.

Орисон Суeт Марден  е основоположник на движението „Новото мислене”, което се появява в края на 19 век, и с което се придава особено значение на метафизическите вярвания.

Първата  книга на автора носи за заглавие името на движението – „Новото мислене”. В нея психологът се старае да събере основните уроци, факти и идеи, които са близки по дух до читателите.

Писателят изповядва истината, че за човека няма нищо невъзможно и неизпълнимо. Той смята, че хората сами си поставят преградите по своите пътища.

Орисон Суeт Марден умира на 74-годишна възраст, оставяйки след себе си 50 книги. Непоколебимо вярва, че ключът към богатството е в самия човек и той е длъжен да го намери.