Добрият човек впръсква милостта си във въздуха и го прочиства.

–––––

Не е весел факта, че сред нас съществуват хора, които наричат своите предразсъдъци висш морал и ако някой дръзне да изрази несъгласие с тях, мигом го обявяват за грешник.

–––––

Когато гледаме нагоре, губим видимост за посредствеността.

 

–––––

Не е необходимо да сме идеални, стига ни само да сме любящи.
Животът не конкурс за съвършенство. Животът е живеене.

–––––

Хората, които не умеят да се радват, винаги ни натъжават. Понякога директно, друг път – индиректно.

–––––

Не титлите ни правят хора, а сърцата.

 

 

 

 

––––––-

©cenimiga