Ако животът не е по нашия вкус, това е просто голяма възможност да го подправим.

–––––-

Външният блясък скрива липсата на вътрешен блясък, но до време.

–––––-

Глупаво е да водим някой в светове, в които той не вярва.

–––––-

Няма по-голяма сила от силата, която ни дава любовта към живота.

 

–––––-

На всеки човек с който общуваме дължим признание на неоспоримата му ценност, но не дължим усилия за нейната поддръжка.

–––––-

Всичко, което изкуствено издигаме в очите си, естествено, пада.

–––––-

Светът е пълен с угаснали и светещи хора. Тъжно е, че първите изглеждат повече.

–––––-

Обичта е преди всичко защита.

 

 

 

––––––-

©cenimiga