Всяко градивно действие, продиктувано от обич, е обяснение в любов към живота.

–––––

Много е лесно, когато получаваме подкрепа на другите хора. Въпросът е, на какво сме способни, ако не я получаваме?

–––––

Създателят не ни дава наготово един хубав свят, а ни дава всичко необходимо, с което ние сами да си направим света хубав.

 

–––––

Само когато установим колко много неща не са наша грижа, можем да въздъхнем облекчено и ентусиазирано да се захванем със собствените си грижи.

–––––

Само смиреният може да види и усети величието на живота.

–––––

Ако сме изпаднали в житейска несъстоятелност, ролята на краен егоист става задължителна.

 

 

 

––––––-

©cenimiga