Ако ни липсва хляб, но имаме любов към живота, не сме бедни, а само гладни. Ако ни липсва любов към живота, а имаме хляб, тогава наистина сме бедни.

–––––

Падналият не може да ни изправи.

–––––
Защо се съдим взаимно? Нали изначално сме създадени с милостиви сърца, а не със съдийски тоги?

 


–––––

Животът е какъвто си го направим а не какъвто си го купим.

–––––

Любовта във вид на покорство е единствено само покорство. Не е любов.

–––––

При другите хора няма нищо наше. Те си присвояват разни неща във вид на представи.

 

 

 

––––––-

©cenimiga