Възхищението ни към хубавото в света е отворена врата, която му дава възможност да влезе и в нашия живот.

––––––

Именно хората, които се грижат добре за себе си, се грижат добре и за нас. Макар и косвено, точно те ни спестяват усилията да се тревожим и мислим за тях. 

––––––

 Недоброто в живота винаги върви със скритото си послание – по-скоро да се отдалечим от него.

 

––––––

Не можем да получим всичките хубости, които искаме от живота, но можем да му дадем всичките хубости, които имаме в нас.

––––––

Всеки човек си откъсва от големия свят по едно малко късче за себе си. И според своите предпочитания, си създава от него рай или ад.

––––––

Никой от нас не е в състояние да угоди на хората. Дори и слънцето не успява и затова изпълнява само своите функции – безпристрастно да топли и свети.

 

 

 

 

––––––-

©cenimiga