Едни хора идват на тоя свят да видят слънцето, други – облаците.

–––––––

Когато някой ни зачертава, можем да използваме неговата черта, като просто я преместим под името си и се подчертаем.

–––––––

Дали наистина проявяваме здрав разум, в случаите, когато действаме без сърце?

 

–––––––

Когато се радваме искрено на живота, приличаме на „Зорбас Гърка“ от едноименната книга на Никос Казандзакис. Радостното съществуване е синоним на танца „сиртаки“.

–––––––

Пораженците, на които гемиите са потънали, много обичат да разправят, че  целта на плавателните средства е потъването.

–––––––

Благият човек не си служи с горчиви думи.

 

 

 

 

––––––-

©cenimiga