Естествено, че имаме потребност от милите и сърдечни отношения на хората към нас, но далеч по-необходими ни са – милите и сърдечни отношения, които имаме със самите нас.

–––––
Личната ни доброта не може да компенсира отсъствието на доброта в другите индивиди. Тъжната истина е, че тя, по-скоро, им позволява да я използват.

 

 

–––––
Най-неоспоримото доказателството, че любовта съществува, не се крие в света, който ни заобикаля, а в нашето собствено усещане на обич и добронамереност към него.

–––––
Има едни, прикрито-недружелюбни хора, които са също като земетресения. Още с приближаването ни до тях, чувстваме предупредителни трусове и ни изпълва необясним боязън. Единственото, което можем да направим, е светкавично да хукнем надалеч, за да се предпазим от разрушение.

 

 

 

––––

©cenimiga