Препоръчително е да не споделяме своите неудачи – първо, за да не товарим приятелите си и второ, за да не облекчаваме своите неприятели.

–––––-
Защо да посвещаваме живота си, за да доказваме, че сме велики? Щом съществуваме, по подразбиране – сме повече от значими.

–––––-
Неудовлетворението на сивите хора не идва от собствената им сивота, а от наличието на цветни човеци.

–––––-
Ако живеем като жертвени агнета или хищни вълци, пропускаме да се проявим в първоприродната си мисия – да сме човеци.

 

–––––-
Вътрешната ни проницателност, а не здравословното състояние на очите ни, определя силата на нашето зрение.

–––––-
Истинското добро идва във форма на предлагане, а не на налагане.

–––––-
Силите ни се умножават многократно, когато мислим за хора, на които се възхищаваме и отслабват от помисли за хора, с които си съперничим.

–––––-
Чуждите ценности са също като лични вещи, най-логичното нещо на света, е да не ги използваме, когато си имаме наши.

 

 

––––

©cenimiga