Няма и грам героизъм да понасяме каквото и да е страдание. Героизмът е победата ни над него.

–––––
Хората, които не ни обичат, ни гледат отгоре, а хората които ни обичат, ни виждат отвътре.

–––––
Светът е пъстър и можем да срещнем, какво ли не. Например, човешки камъни и каменни човеци.

–––––
Понякога напускаме спокойния си живот, наместо да напуснем индивидите, които рушат неговото спокойствие.

–––––
Даже и къщите на хората които живеят в страх, потреперват.

 

–––––
Всичко в живота ни е придобивка.

–––––
Хубаво е в отношенията си с другите да споделяме знания, без да ги налагаме. Да предлагаме дарове и помощ, без да задължаваме.

–––––
Да се правим на умрели лисици, не е опция да живеем като човеци.

–––––
Мракът не може да ни направи нищо, докато светим, даже и когато едва мъждукаме. Мракът може да ни погълне, само когато се помрачим. Светим ли – сме в безопасност.

–––––
Нищо не ни трябва, имаме ли любов към всичко.

 

 

 

––-

©cenimiga