Пчелата жужи и повтаря, че всеки може да си направи мед – достатъчно е да опрашва само хубави неща.

–––-
Индивидите, които ни отписват от своя живот, всъщност дават добра възможност на другите хора да ни вписват в техния.

–––-
Няма по-велик житейски урок от този, който ни преподават котките – където и да отидем – да стъпваме по домашни лапи.

 

 

–––-
Нуждата ни да видят и чуят, е причината да влизаме в несвойствени роли. Но пък, когато не играем себе си, дали наистина ни виждат и чуват?

–––-
Даже и когато животът ни притиска, сме в състояние да растем. Доказват го нашите братя и сестри – тревичките, които никнат между плочките.

–––-
Всеки боклук може да се превърне в ценност. Стига да се облъчи с обич и да му се смени името. Когато се постъпва обратното, ценността става своя антипод.

 

 

 

–––-

 

©cenimiga