Това, което не ценим, ни излиза най-скъпо.

–––––
Някои хора се възприемат за бедни, само по причина, че не са богати.

–––––
Ние сме си най-надеждния подслон. Духът ни е платнището, а сърцето – огнището.

–––––
Единствено, когато вървим, може да ни провърви.

–––––
Фактът, че не сме джебчии говори, че не сме крадци, а не, че сме честни хора.

 

–––––

Ако грижите на другите за нас не ни носят свобода, не са грижи, а мрежи.

–––––
Когато светлината ни е непосилна за околните, защо да угасваме? Нормалното е – засегнатите да си пуснат щорите.

–––––
Най-немилостиви сме в своето превъзходство.

–––––
Животът е като чифт обувки. Изящните са неудобни. Удобните не са изящни. Но пък винаги имаме утешителната опция да ги сменяме.

 

 

 

–––-

©cenimiga