Ако някой идва при нас, понеже няма къде да отиде, определено не идва при нас.

––––-
Може да очакваме от другите да са по-човечни, но само, ако сме сигурни, че им даваме човечност.

––––-
Голям късмет има всяка патица, в която лебедът вижда лебед. Малък късмет има всеки лебед, разпознат от патицата за патица.

––––-
Ако най-сетне сме изплували от някое дъно, най-добре е да започнем да плуваме. Щом сме над повърхността, рано или по-късно, непременно ще стигнем бряг.

––––-
Където няма любов, има какво ли не…

 

 

––––-
Всичко, което ни подкрепя, ни обича. Не е важно съдействието да идва само от хората. Може да дойде от книга, песен, чувство, мисъл, чашка с кафе, дреха, парфюм и подобни. Това, което ни съживява, е наш приятел. Ролята на наше другарче може да изиграе и едно най-просто камъче.

––––-
Животът ни зависи от настройките на вътрешния ни филтър. Ако той е в позиция да пропуска недоброто и задържа доброто, живеем хубаво. Валидно е и обратното.

––––-
Всеки слънчев лъч всъщност е спасително въже.

––––-
Хората, които изпитват временен дискомфорт, ще направят всичко да го отстранят.  Хората с хроничен дискомфорт ще сторят какво ли не, само и само да го оправдаят.

 

 

 

 

–––-

©cenimiga